Ürün Deklarasyonları

DIN ISO 14025 Tip III'e göre ECO-Ürün Deklarasyonu

RHEINZINK malzemesi, Yapı ve Çevre Enstitüsü Komitesi (IBU) tarafından tüm yaşam döngüsünün kapsamlı şekilde değerlendirilmesi sonucunda ISO 14025 Tip III'e göre çevreye duyarlı bir yapı malzemesi olarak deklare edilmiştir. (Çevresel Ürün Deklarasyonu veya Environmental Product Declaration-EPD). Avrupa çapında tek olan ve yapı ürünlerini değerlendiren bu ekolojik etiket, çevreye uygunluk ile ilgili ekolojik değerler hakkında daha güvenilir bir değerlendirme yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD -Environmental Product Declaration) nedir?

EPD yapı ürünlerinin çevresel performansını açıklamaktadır. Ekolojik açıdan ve çevre ve sağlık açısından kabul edilebilir yapı gelişimini teşvik etmelidir. EPD, ekolojik bina derecelendirmesi için temel verileri oluşturur ve bu veriler uluslararası düzeyde kabul gören ISO normlarına temel teşkil eder. Değerleme için temeli, EPD içeriğini tamamlayan ve uluslararası ISO 14040 normlarına göre hazırlanan bir ekolojik bilanço oluşturmaktadır.

Deklarasyon açık bir biçimde şu maddeleri içermektedir: Ürün tanımı ve yapı fiziği verileri, hammadde ve malzemenin menşei hakkında bilgiler, ürün imalatına dair açıklamalar, ürün uygulamasına dair ipuçları, kullanım durumu hakkında bilgiler, beklenmedik etkiler ve kullanım sonrası faz, ekolojik bilanço sonuçları, kanıtlar ve testler. Ekolojik bilançonun sonucu olarak enerji ve kaynak kullanımına dair açıklamalar yapılır ve bir ürünün ne ölçüde sera etkisi yarattığı, asitlendiği, ötrofikasyona neden olduğu, ozon tabakasına zarar verdiği ve radyasyon oluşturduğu gibi bilgilere ulaşılır.

Tip III-Deklarasyonları, bağımsız üçüncü kişilerin katılımı ile geliştirilen ve ayrıca bağımsız bir danışma konseyi tarafından da kontrol edilen kriterlerin temelinde oluşturulur. Böylelikle yapı malzemelerini çevresel etkileri açısından objektif olarak karşılaştırmaya ve "Modüler Yapı Sistemi" içinde bazı yapı malzemesi deklarasyonlarından hareketle bir binanın ekolojik değerlemesini yapabilmek için sistematik ve standardize bir veri tabanı sağlamaya ideal olarak uygundur. Bir yaşam döngüsü analizinde, binanın tüm yaşam süresi, inşaat aşaması, yıkım ve imha gibi olası dönüşümler ile birlikte kullanım aşaması dikkate alınır ve enerji verimliliğine yapı malzemelerinin sağladığı katkı veya bir binanın sürdürülebilirlik yönetimine dair diğer yönleri gösterilebilir.

Bir Alman çevre federal araştırma bürosunun yayımlanmış çalışmasına göre çatı ve cephelerde çinko kullanılmasının  ekolojik olduğunu onaylamaktadır. Bu çalışmada geliştirilen kurallar, mimarlara ve inşaatçılara ilgili malzemenin ekolojik bir değerlemeden geçirilmesini önermektedir.

Çevresel Ürün Deklarasyonu hakkında daha fazla bilgiyi Yapı ve Çevre Enstitüsü'nün internet sayfasında bulabilirsiniz:

www.bau-umwelt.de

RHEINZINK worldwide

Bize ulaşın
+90 216 550 62 92